uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickTIN » 

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Nhiều chính sách, quy định mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 6/2016...

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Sau nhiều tranh cãi và thí điểm tại một số địa phương, cuối cùng phí sử dụng đường bộ đối với xe máy cũng được bãi bỏ trên toàn quốc từ tháng 6/2016.

Bỏ phí đường bộ đối với xe máy, khen thưởng về chống tham nhũng, chống buôn lậu, quy định về đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, quy định về cấp phép sân bay…là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 6/2016.

Bỏ thu phí đường bộ với xe máy

Nghị định 28/2016 ngày 20/4/2016 của Chính phủ quy định, việc bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự sẽ áp dụng từ ngày 5/6/2016.

Theo Chính phủ, phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tới đây chỉ bao gồm: xe ôtô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự.

Khẳng định việc thu phí đường bộ đối với xe máy đúng với quy định của Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Phí, lệ phí, song Bộ Giao thông Vận tải cho rằng quá trình triển khai, cách thức thực hiện gặp nhiều bất cập, hạn chế. Cụ thể là việc thu phí phụ thuộc chủ yếu vào ý thức tự giác của người dân trong khi công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế.

Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Từ ngày 24/6 tới, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 70/2016 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở sẽ được trích chuyển một phần để khen thưởng.

Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do ngân sách Trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các trường hợp khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cá nhân có thành tích. 

Mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho cá nhân của cấp có thẩm quyền quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015 ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Đối với các trường hợp khen thưởng cơ quan, tổ chức giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị lớn mà được xét thưởng vượt mức quy định thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích. 

Mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra còn có nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng sẽ chuyển nộp vào tài khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước. 

Quy định hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội

Có hiệu lực từ ngày 16/6/2016, Nghị định số 30/2016 ngày 28/4/2016 quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. 

Cụ thể,  theo nghị định, hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xác định vào 5 kênh được phép, theo thứ tự ưu tiên.

Ưu tiên số 1 là nguồn vốn đầu tư vào trái phiếu Chính phủ; tiếp đến là cho ngân sách nhà nước vay.

Ở ưu tiếp tiếp theo, nguồn tiền từ các quỹ trên được phép gửi, mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, nguồn tiền trên được đầu tư vào kênh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành.

Và cuối cùng là đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định nhấn mạnh, việc đầu tư phải bảo đảm minh bạch, an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư.

Quy định về an toàn hàng không, quy hoạch sân bay

Có hiệu lực từ ngày 26/6/2016, Nghị định 32/2016 quy định về giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không đối với sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, sân bay chuyên dùng, bãi cất hạ cánh trên mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo, các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không; cảnh báo chướng ngại vật hàng không…

Nghị định cũng quy định về quy hoạch xây dựng sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, trong đó nêu rõ có 3 chủ thể được phép phê duyệt quy hoạch sân bay, bao gồm: Thủ tướng, Bộ Trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Báo tin buôn lậu, hàng giả được thưởng đến 200 triệu đồng

Theo Quyết định số 20/2016 có hiệu lực từ 26/6 về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…chi phí mua tin trong quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tối đa 200 triệu đồng/vụ việc.

Nếu tài sản bị tịch thu được xử lý theo hình thức tiêu hủy hoặc chuyển giao thì chi phí mua tin không quá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu trả chi phí mua tin từ nguồn kinh phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu thì không được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước nữa.

Phạt tối đa 100 triệu đồng nếu sử dụng thuốc cấm

Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6. 

Theo đó, Chính phủ quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Hành vi sử dụng thuốc cấm đối với cây trồng sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng (mức phạt cũ chỉ 1-3 triệu đồng). Sử dụng thuốc thực vật không đúng hướng dẫn sử dụng, không gom sau khi sử dụng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Chế độ hưu trí đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 

Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân có hiệu lực từ ngày 26/6/2016. 

Nghị định quy định cụ thể về chế độ hưu trí đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (người làm công tác cơ yếu)…

Ngoài ra, chế độ với người làm việc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy, quy định về phù hiệu công an nhân dân, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2016.

 

Bảo Quyên - vneconomy.vn