tickDỊCH VỤ
Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ có bảo đảm liên quan
Dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
Dịch vụ kế toán
Các dịch vụ về kế toán mà VDAC đang cung cấp rất đa dạng..
Dịch vụ về thuế
Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử....
Dịch vụ tư vấn
Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp; Quản trị rủi ro; Tư vấn đầu tư; Tư vấn thành....
Dịch vụ đào tạo
Với mục tiêu kết nối giá trị nhằm đem đến cho khách hàng những giá trị tốt....
Dịch vụ liên quan đến phần mềm kế toán
Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyên môn hóa, áp dụng CNTT....
icon_tinTIN TỨC
Tăng lương tối thiểu vùng 2017: Bài toán khó cho doanh nghiệp?

Tăng lương tối thiểu thực sự đang là “bài toán khó” ...
Hàng loạt thuế, phí có thể miễn, giảm ngay trong năm 2016

Nhiều khả năng trong tương lai gần doanh nghiệp Việt...
Mức nợ công/GDP Việt Nam cao hàng đầu ASEAN

Ngân sách Nhà nước những năm gần đây...
Vốn FDI vào Việt Nam tăng gấp đôi

Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong sau 3 tháng đầu năm đạt...