uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickTIN » 

Hơn 500 doanh nghiệp Hà Tĩnh ngừng hoạt động

Hệ lụy của sự giải thể các doanh nghiệp trên đã làm cho hơn 4.700 lao động mất việc làm tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2012.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có tới 511 doanh nghiệp giải thể trong năm 2012. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh hiện có tới 511 doanh nghiệp giải thể trong năm 2012. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Do khủng hoảng kinh tế, lạm phát trong nước và quốc tế nên năm 2012, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 511 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể. Trong đó, 392 doanh nghiệp ngưng tạm ngưng hoạt động, 86 doanh nghiệp đã đóng mã số thuế và đang tiến hành làm các thủ tục giải thể theo luật định.

Ngoài ra, 33 doanh nghiệp đã làm xong thủ tục giải thể, xóa tên trong hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia. Hệ lụy của sự giải thể các doanh nghiệp trên đã làm cho hơn 4.700 lao động mất việc làm.

VDAC - Báo Hà Tĩnh