uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickTIN » 

Xuất siêu trở lại trong 2 tháng đầu năm với gần 900 triệu USD

Tiếp tục đà xuất siêu của tháng Một, cán cân thương mại trong tháng Hai ước tính xuất siêu khoảng 100 triệu USD đã khiến cho 2 tháng đầu năm nay ghi nhận mức xuất siêu quay trở lại với gần 900 triệu USD.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Hai ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 22,9% so với tháng trước.

Đáng chú ý là một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước: Giày dép giảm 40,6%; thủy sản giảm 36,7%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 34%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 24,4%; dệt may giảm 20,1%.

 

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 23,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,1 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 16,6 tỷ USD, tăng 2,3%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,4%; ASEAN đạt 2,5 tỷ USD, giảm 12,3%; Trung Quốc đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,5%; Nhật Bản đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,1%; Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,1%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Hai ước tính đạt 10,2 tỷ USD, giảm 19% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm ước tính đạt 22,8 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,2 tỷ USD, giảm 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,6 tỷ USD, giảm 7,7%.

Tiếp tục đà xuất siêu của tháng một với 765 triệu USD, tháng Hai ước tính xuất siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 878 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 978 triệu USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 865 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 2,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,9 tỷ USD.

 

Linh Ngọc - Trí thức trẻ